Ποιοι είμαστε;
 
 
Ξεναγήσεις
 
 
Μεταφράσεις
 
 
Μαθήματα Ελληνικών
 
 
Προτείνουμε
 
 
Επικοινωνία
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Ως παράγοντες της εντόπιας κοινωνίας και κυρίαρχα μέλη της, άριστοι γνώστες της τουρκικής γλώσσας και βέβαια της μητρικής μας της ελληνικής σας εξυπηρετούμε στις απλές ή επαγγελματικές μεταφράσεις ( ακόμη και σε ανακρίσεις αστυνομίας είτε δικαστηρίων ) είτε υποστήριξη και καθοδήγηση σε επαγγελματικές επενδύσεις. Μπορείτε να πληροφορηθείτε τα πάντα για την Τουρκία από ΄μας. Να κάνουμε κάθε είδους έρευνα για το αντικείμενο απασχόλησής σας στην Τουρκία είτε να συνεργαστούμε σε αυτές...